Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Čo spája ľudí s psychickými poruchami, príbuzných a priateľov?

Tvoria nerozlučný tím, pretože jeden bez druhého, tretieho a dôležitého štvrtého (celú spoločnosť), by nemohli urobiť ani krok! Ako prsty na jednej dlani. Ako konáre na strome. Ako hniezdo, ktoré chráni, ale z ktorého sa dá aj vzlietnuť. Do sveta. Na KRÍDLACH.