DomovKrídla

Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickymi poruchami

Ďakujeme za Vaše 2% !

ĎAKUJEME

V minulom roku sme vyzbierali 2618,13 EUR

Čo sme zrealizovali?

• Financovanie každodenného priebehu celej škály našich terapií - kúpou pomôcok aj potrebného materiálu
(keramická, textilná, výtvarná, hudobná, počítačová, drôtiková terapia a paličkovanie)

• Vstupné na rôzne kultúrne podujatia (návšteva galérií a múzeí),

V tomto roku by sme chceli:

• ísť na rekondičný pobyt
• obnoviť pravidelné vydávanie nášho časopisu „Krídelník“
• usporiadať športový deň