Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Rehabilitačné stredisko KRÍDLA

je výnimočné svojou príjemnou, rodinnou atmosférou a pocitom bezpečia.

Je určené pre ľudí s psychickými poruchami, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia.

Ponúka širokú škálu terapií denne od 9.00 do 17.00 hod.

 

Zoznámte sa s koňom Kesom na dostihovej dráhe v Petržalke.

Ten patrí do dôležitej hipoterapie, ktorá tvorí nerozlučnú časť tých,

ktorí Vám pomáhajú. Hoci len prekonať strach a úzkosť. 

Ďalej u nás nájdete psychosociálnu a pracovnú rehabilitáciu,

takmer všetky druhy arteterapie, kompletnú keramickú dielňu,

tréning pamäti, sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity,

rekondičné pobyty a veľa ďalších, zaujímavých podnetov,

aby ste neboli sami so svojimi problémami.

 

Nájdete nás v príjemnej lokalite Starého mesta -  Bratislavy na Partizánskej ulici 2.