Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA je jedným z mála združení, ktoré je orientované na oblasť psychických porúch. Má za sebou takmer 20-ročné dobrovoľnícke aktivity v tejto oblasti, vďaka ktorým vzniklo aj občianske združenie KRÍDLA /2002/ a v roku 2005 aj Rehabilitačné stredisko Krídla, ako prvé v Bratislave a štvrté na Slovensku.

Cieľom Rehabilitačného strediska je pomôcť ľuďom s psychickými poruchami obnoviť, ale aj získať schopnosti a zručnosti, ktoré ochorením stratili a ktoré im umožnia opäť sa vrátiť k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Tento cieľ realizujeme prostredníctvom režimovej terapie, presne naplánovaného denného programu so širokou škálou rôznych terapií tak, že návštevníci Rehabilitačného strediska môžu naplno trénovať a rozvíjať svoj talent i zručnosti.

Spektrum terapií je široké, v Krídlach poskytujeme všetky druhy arteterapie. Je tu keramická dielňa, práca s drôtikom, počítačový krúžok,pohybové aktivity, krúžok angličtiny, animodielňa, hipoterapia, diskusia s psychológom, kognitívne cvičenia, skupinové stretnutia.

Klientom poskytujeme aj sociálne poradenstvo a individuálny prístup k nim podporuje ich sebadôveru, ktorá prispieva k procesu uzdravovania.

V KRÍDLACH nachádzajú priateľské, príjemné prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne a kde môžu pod vedením profesionálov opäť získať stratené istoty a radosť zo života. Na to je však potrebný čas, lebo návrat do života je dlhodobý a náročný proces.

Vďaka každodenným, cieleným krokom pomáhame ľuďom rozprestrieť svoje krídla, aby mohli vzlietnuť.

Ocenenia

  • časopis Humanita za podporu duševného zdravia
  • cena Kancelárie WHO na Slovensku