Art brut Bratislava

Realizované s finančnou podporou: neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.

nadácie SPP

mesta Bratislava

mesta Brno

spoločnosti Schwabe

spoločnosti HB Reavis

spoločnosti Gedeon Richter

spoločnosti Sanaclis

spoločnosti Lundbeck

spoločnosti Baumit

Realizované s produktovou podporou spoločnosti TESCO

Realizované v spolupráci s: Ateliérom KreAt

inštitúciou RTVS

Galériou Slovenského rozhlasu