Art brut Bratislava

ART BRUT 2022/2023


Projekt je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. 


ART BRUT BRATISLAVA 2023

ART BRUT v krajinách V4


Realizované s finančnou podporou: Staré Mesto - Bratislava

mesta Brno

spoločnosti Gedeon Richter

spoločnosti Lundbeck

spoločnosti HB reavis

Realizované s produktovou podporou spoločnosti TESCO


Realizované v spolupráci s: Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

Ateliérom KreAT

Galériou Slovenského rozhlasu

POKIS IM. THEMERSONÓW

Muzeum Śląskie 

Moravská galerie

Duševné zdravie detí

Divadlo Klauniky Brno

Budapest Art Brut Galéria

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 

ART BRUT BRATISLAVA 2022

Realizované s finančnou podporou: Dobrý dom, n. o. 

nadácie SPP

mesta Bratislava

mesta Brno

spoločnosti Schwabe

spoločnosti HB Reavis

spoločnosti Gedeon Richter

spoločnosti Sanaclis

spoločnosti Lundbeck

spoločnosti Baumit 


Realizované s produktovou podporou spoločnosti TESCO


Realizované v spolupráci s: Ateliérom KreAt 

inštitúciou RTVS

Galériou Slovenského rozhlasu