Komunity

Komunity sú ranné stretnutia, kde sa klienti navzájom informujú o svojom dennom programe a aktivitách, svojich pocitoch a náladách. Komunity prebiehajú za účasti mám, psychológa a sociálneho pracovníka. Súčasťou je aj krátka rozcvička pre rozhýbanie sa na začiatku dňa.

Terapiu vedie: Kristína Duchoslavová, Peter Špalek