Cesty

Terapeutické diskusné stretnutia s psychológom na spoločne vybrané témy.

Terapiu vedie: Magda Papánková