Hipoterapia

V spolupráci s OZ „Kôň ako koníček“ na dostihovej dráhe v Petržalke prebieha každé dva týždne hipoterapia zahŕňajúca starostlivosť o kone a ich prostredie, kŕmenie, jazdu na koni a cvičenie.

Terapiu vedie: Magda Papánková, Eva Janečková