Muzikoterapia

Terapia je zameraná na uvoľnenie napätia a úzkosti s aktívnou účasťou klientov, používanie rôznych hudobných nástrojov, poznávanie sveta a života s hudobným sprievodom.

Terapiu vedie: Marek Gregorovič