O nás

Sme Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA. Tvoríme nerozlučný tím, pretože jeden bez druhého, tretieho a dôležitého štvrtého (celej spoločnosti), by sme nemohli urobiť ani krok! Ako prsty na jednej dlani. Ako konáre na strome. Ako hniezdo, ktoré chráni, ale z ktorého sa dá aj vzlietnuť do sveta. Na krídlach...

Pomáhame ľuďom s psychickými poruchami znovu začať, vrátiť sa k samostatnému životu, rozvíjať stratené schopnosti, inšpirovať ich k rozvíjaniu tvorivosti, podporiť sebadôveru, pomôcť všestranne v sociálnej oblasti, opäť nájsť radosť zo života, cielene trénovať pre každý deň, pre zmysluplne strávené dni.

Rehabilitačné stredisko nie je centrom voľného času, ale je pokračovaním procesu liečby a nevyhnutnou zastávkou na ceste k uzdraveniu.

Naše stredisko je výnimočné svojou príjemnou, rodinnou atmosférou a pocitom bezpečia.

Je určené pre ľudí s psychickými poruchami, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia.

Súčasťou nášho tímu je aj kôň Keso na dostihovej dráhe v Petržalke.

Ten patrí do dôležitej hipoterapie, ktorá tvorí nerozlučnú časť tých, ktorí vám pomáhajú. Hoci len prekonať strach a úzkosť.

Ponúkame vám psychosociálnu a pracovnú rehabilitáciu, takmer všetky druhy arteterapie, kompletnú keramickú dielňu, tréning pamäti, sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity, rekondičné pobyty a veľa ďalších, zaujímavých podnetov, aby ste neboli sami so svojimi problémami.

Nájdete nás v príjemnej lokalite Starého Mesta - Bratislavy na Partizánskej ulici 2.