Dramatoterapia

Nácvik komunikačných schopností, sebavyjadrenia, sebarozvoj a poznávanie druhých.

Terapiu vedie: Inès Bernadette Limberg