Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami - KRÍDLA

Pomáhame ľuďom s psychickými poruchami znovu začať, vrátiť sa k samostatnému životu, rozvíjať stratené schopnosti, inšpirovať ich k rozvíjaniu tvorivosti, podporiť sebadôveru, pomôcť všestranne v sociálnej oblasti, opäť nájsť radosť zo života, cielene trénovať pre každý deň, pre zmysluplne strávené dni.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Združenie KRÍDLA
Mýtna 5
811 07 Bratislava 

FINANČNÉ ÚDAJE

IČO: 31810136
DIČ: 2022003236

IBAN SK46 1100 0000 0026 6347 5049

REHABILITAČNÉ STREDISKO

Partizánska 2
811 03 Bratislava

tel. 02 / 54 41 01 58