Klub

Pravidelné skupinové stretnutia pod vedením MUDr. Janíkovej s cieľom vzájomne sa podeliť o svoje každodenné prežívanie, problémy, zážitky a skúsenosti. Klient dostáva spätnú väzbu od ostatných zúčastnených klientov, ako aj od odborníka s profesionálnym nadhľadom spolu s odbornými radami.

Terapiu vedie: MUDr. Eva Janíková, Mgr. Kristína Duchoslavová, Mgr. Peter Špalek