Náš tím

MUDr. Eva Janíková

psychiatrička, psychoterapeutka

Ing. Taťjana Žáčková

ekonómka

Mgr. Peter Špalek

sociálny pracovník

Mgr. Kristína Duchoslavová

psychologička

Jana Benkovská

vedúca arteterapeutka


Okrem nás kľúčových pracovníkov sú neoddeliteľnou súčasťou tímu mamy, ktoré zabezpečujú celodennú starostlivosť o klientov popri prebiehajúcom programe Krídel, ako aj terapeuti z radov študentov a profesionálov z rôznych oblastí.