Animodielňa

Komplexný proces tvorby scenára príbehu, výroby rekvizít, fotenia a spájania fotografií do animovaného filmu.

Terapiu vedie: Marián Staňo