Drôtiky

Terapia zameraná na jemnú motoriku rúk, trpezlivosť, spracovanie nápadu a plánovanie.

Terapiu vedie: Zdenka Jurkovičová