Keramická dielňa

Obsahovou náplňou keramických dielní je zoznámenie sa s kompletných procesom tvorby produktov z hliny od kreslenia návrhu výrobku, cez jeho modeláciu, zapracovávanie, vypaľovanie, glazovanie až po finálny výpal. Klientom poskytuje ornú pôdu pre rozvoj kreativity, relaxáciu, redukciu tenzií a taktiež tréning v oblasti jemnej motoriky a zvýšenie sebadôvery v oblasti realizácie projektov cez ich plánovanie a uskutočňovanie dielčích krokov vedúcich k výsledku.

Terapiu vedie: Janka Benkovská