Kognitívny tréning

V rámci kognitívneho tréningu sa zameriavame na tréning pamäte, pozornosti, logického myslenia, mentálnej flexibility, mentálnych rotácií a priestorovej orientácie či slovnej zásoby, prostredníctvom rôznorodých cvičení a úloh.

Terapiu vedie: Kristína Duchoslavová