Kreatívne písanie

Poskytuje klientom možnosť siahnuť do najhlbších kútov svojej fantázie a vytvoriť jedinečný príbeh v písomnej alebo slovnej podobe, čím trénujú svoju tvorivosť, reč a sebavyjadrenie. Dostávajú tak možnosť spoznať lepšie samých seba, ako aj druhých.

Terapiu vedie: Helena Sisková