Práca s PC

Práca zameraná na zvládnutie základných i pokročilejších úkonov na počítači, práca s internetom.

Terapiu vedie: Lucia Hadbavníková