Reprodukčná a kreatívna maľba

Maľovanie podľa predlohy a doplnenie vlastného nápadu, rozvoj tvorivosti, sebavyjadrenia, jemnej motoriky a využitie vlastnej fantázie, relaxácia.


Terapiu vedie: Janka Benkovská