Textil a iné techniky

Terapia zameraná na prácu s rôznymi druhmi materiálov, ich spracovanie do umeleckej podoby podľa nápadu, podpora tvorivosti a fantázie, precvičovanie jemnej motoriky, trpezlivosti a precíznosti.

Terapiu vedie: Janka Benkovská