Vychádzky a výlety

V rámci vychádzok klienti navštevujú mnohé zaujímavé miesta. Často chodíme do prírody alebo si pozrieme historické pamiatky, galérie či múzeá. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj víkendové akcie organizované príbuznými našich klientov, čím sa prehlbujú vzájomné priateľské vzťahy medzi klientmi a ich rodinami.

Terapiu vedie: Ruženka Takácsová